Waarom een organizer inhuren zinvol is

Druk druk druk? Persoonlijke begeleiding van een professional organizer levert sneller resultaat op dan het lezen van zelfhulpboeken of het volgen van een timemanagementtraining, waarna je op de werkplek maar moet zien hoe je het geleerde vertaalt naar de praktijk.

Uit een onderzoek van de beroepsgroep van professional organizers, de NBPO, kwam in 2014 een afname van de werkdruk met 50 procent naar voren. Ook het ziekteverzuim daalde flink. Een organizer verdient zich dan ook snel terug, binnen drie tot zes maanden, zo bleek uit een rekenmodel van TNO.

Een organizer komt op jouw werkplek. Daaruit is veel af te leiden over je werkaanpak. Spannend, maar ook nuttig en interessant.
Waar een organizer zoal op let?

  • Op spullen en papieren op en naast je bureau. Mogelijk loop je achter met archiveren, zijn het visuele reminders aan taken of is het je (te) grote werkvoorraad.
  • Op je mailbox. Veel mapjes duidt op overorganiseren, veel ongelezen mail op achterstand. Ook vlaggetjes zonder datum zijn een veeg teken.
  • Op je agenda. Als het zwaartepunt bij afspraken ligt, is er onvoldoende tijd voor overig werk en ontstaan er meer brandjes, omdat je zaken niet vóór kunt zijn.
  • Op je werkaanpak. Valt ter niets tussen wal en schip, dan loopt het, maar dikwijls ontbreekt een goed opvolgsysteem.

Daarnaast zijn overtuigingen belangrijk. Je gedachten over wat hoort en niet hoort, veroorzaken ook vaak stress.

This entry was posted in Planning en timemanagement and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.